PL kompresory logoPL KOMPRESORY

 

KONTAKT

PLUSS KOMPRESORY S.R.O.
Hlavní 42
28575 Žehušice
IČO: 01545663


+420 732 677 556
PETRIK@PLKOMPRESORY.CZ
WWW.PLKOMPRESORY.CZ

adsorpční sušičky ADS

adsorpční sušičky ADS

Adsorpční sušičky ADS

 

průtok: od 114 do 25 800 l/min
tlakové verze: 7 a 12,5 bar
rosný bod: -40 °C

 

 

 

Stlačený vzduch

Kompresor, který pracuje při okolní teplotě 20 °C s relativní vlhkostí 70 % obsahuje 12 g vody v každém vyrobeném Nm³ vzduchu.

Stlačený vzduch je zchlazen na 30 °C a zkondenzovaná voda je separována, zatímco zbývá dalších 2,8 g vody v každém Nm³ vzduchu (jako příklad při tlaku 10 bar) ve formě páry.

V případě částečně rychlé expanze a/nebo částečně vlivem okolních podmínek se může stlačený zduch natolik ochladit, že jeho teplota klesne pod rosný bod.

Jestliže se teplota dostane pod  hodnotu rosného bodu (Rosný bod je teplotní hodnota, při které je ve vzduchu maximální koncentrace vodní páry při daném tlaku.), vzniká další kondenzace zbytkové vody.

Za nějaký čas může vést kondenzace k:
- vážným poškozením potrubních rozvodů, strojů a finálních výrobků
- k zaslepení či ucpávání potrubí vlivem formování ledu

sušička ads diagram

V dnešní době je stlačený vzduch primárním zdrojem energie pro většinu výrobních procesů, od malých dílen až po velké průmyslové závody.

Pouze vyfiltrovaný stlačený vzduch již není dostačující. Moderní průmysl požaduje, aby byl vzduch stále více filtrován s nízkou hodnotou rosného bodu a malým obsahem kondenzátu.

Udržování správné hodnoty rosného bodu stlačeného vzduchu zajišťuje řádný a kvalitní provoz výrobních procesů.

Firma MARK má více než 30leté zkušenosti v oblasti sušení stlačeného vzduchu a nabízí
optimální řešení k uspokojení všech požadavků zákazníků.

 

Proces sušení vzduchu

 

Při odstraňování kondenzátu chlazením vzduchu se nesmí dostat teplota pod 0 °C (dochází k přeměně vody v led). Bohužel, některé specifické aplikace nebo vliv okolních podmínek požadují rosný bod pod touto úrovní.

Pouze adsorpční sušičky mohou tento problém vyřešit, poněvadž k odstranění kondenzátu dochází BE Z snížení teploty stlačeného vzduchu či plynu.


sušička ads funkce

Princip

Fáze sušení:
Vlhký vzduch z kompresoru vede skrze vstupní filtr (1), který odstraní olej a vstupuje do věže A. Absorbent umístěný ve věži A absorbuje molekoly vodní páry. Po uplynutí pevného (STD) nebo proměnlivého (CD) času usměrní třícestný ventil (2) proud vzduchu z věže A do věže B, která se tak stává provozní věží.

Fáze regenerace:
Během fáze sušení ve věži A je část vysušeného vzduchu vedena zhora do věže B, aby extrahovala zachycenou vodní páru z absorbentu. Během této fáze je věž B otevřena do
atmosféry, což umožní čistícímu vzduchu expandovat. Tlumiče (3) na výstupu zajišťují tichý provoz.

Fáze tlakování:
Po regenerační fázi je natlakována věž B a třícestný ventil (4) opět změní směr proudění vzduchu.

 

ADS 1 – 10 STD Kompaktní řešení

sušička ads popis

• mnoho možností instalace díky vícevstupovému systému a šesti možnými přípoji

• kompaktní, redukovaná zástavbová plocha, jednoduchý design

• tyto modely mohou být instalovány horizontálně nebo vertikálně, mohou stát na podlaze nebo mohou být namontovány na zeď (možno objednat montážní sadu)

• vstupní předfiltr FMM je dodáván nenamontovaný, ale je možné jej upevnit na tělo sušičky.

• výstupní postfiltr FPRE je integrován ve vložce absorbentu

• hliníkové tělo, základová deska a válce odolné vůči korozi

• jednoduchá údržba:
- operace údržby mohou být vykonávány bez odpojení trubek
- vložka absorbentu s vestavěným postfiltrem

• automatické elektronické řízení ovládá chod sušičky a stav jednotlivých fází a automaticky diagnostikuje případné chyby, včetně alarmů

• každá věž je vybavena vysoce efektivním tlumičem pro tichý provoz

 

sušička ads výstupy

 1. Předfiltr odstraňuje pevné nečistoty a koalescencí zbavuje vzduch nežádoucích tekutin.
 2. O dmontovatelný čelní panel umožňuje snadný přístup při servisních operacích bez nutnosti odpojit potrubí od sušičky.
 3. Postfiltry, integrované v sušičce, odstraňují zbylé pevné nečistoty ze vzduchu
 4. Elektronické řízení je umístěno ve skříni s krytím IP65 a zajišťuje:
  - řízení regeneračního cyklu
  - stav regulace
  - diagnostiku chyb
  - dálkovou zprávu chyb
 

Technické informace:

- průtok od 114 do 990 l/min při 7 bar
- standardní rosný bod -40 °C (-70 °C ve zvláštní FAD verzi)
- maximální provozní tlak 16 bar
- rozsah pracovního tlaku 4-16 bar
- napětí: 12-24 V DC 50/60 Hz
100-115-230 V AC 50/60 Hz


ADS 20 - 80 STD (CD : kontrola rosného bodu - volitelně)

sušička ads popis

 

• spolehlivý provoz díky dílům určeným pro trvalé nasazení

• kompaktní design, možno instalovat i na podlaze (sada pro montáž na podlahu ve standardní dodávce)

• vstupní filtr FMM a výstupní filtr FPRE jsou součástí dodávky, ale nejsou z výroby namontovány

 1. Nosný rám pro snadný transport manipulační technikou
 2. Manometr - věž A
 3. Manometr - věž B
 4. Nerezová čistící tryska
 5. Připojení výstupního vzduchu
 6. Připojení vstupního vzduchu
 7. Vysoce efektivní tlumiče s integrovaným pojistným ventilem

Technické informace:

- průtok od 1920 do 7800 l/min při 7 bar
- standardní rosný bod -40 °C (-70 °C volitelně)
- maximální pracovní tlak 14,5 bar
- rozsah pracovního tlaku 4-14,5 bar
- napětí 115-230 V AC 50/60 Hz


ADS 110-215 STD: elektronické časové řízení CD: kontrola rosného bodu

sušička ads popis

Sušičky ADS jsou vyrobeny výhradně z kvalitních dílů, tak aby garantovaly stabilní hodnotu  rosného bodu na úrovni -40 °C. Použití optimálního objemu pohlcovače vlhkosti a široké nádoby
zajišťuje nízkou rychlost vzduchu a delší kontaktní čas.

Fáze čištění je kontrolována elektronickým řízením času, které je součástí standardní
dodávky (ADS/STD).

Sušičky ADS je možné rovněž dodat s kontrolou rosného bodu (ADS/CD), kde je sušící fáze závislá na rosném bodu a je kontrolována elektronickým řídícím systémem.

Dva vstupní filtry FMO -FMM a výstupní filtr FPRE jsou namontovány na připojovacích závitech. Filtry jsou součástí dodávky, ale nejsou z výroby namontovány na zařízení.

 

sušička ads řízení cd

 1. Široké nádoby pro optimální rychlost vzduchu a spolehlivé sušení.
 2. Připojení výstupního vzduchu
 3. Robustní rám, s otvory pro snadný transport manipulační technikou
 4. Senzor tlak/rosný bod (ADS/CD)
 5. Digitální displej tlak/rosný bod (ADS/CD)
 6. Dva manometry integrované v řídícím panelu zobrazují tlak
  v nádobách A/B
 7. Nerezová čistící tryska
 8. Galvanizované trubky s přírubovými přípoji
 9. Vysoce efektivní tlumiče s integrovaným pojistným ventilem
 10. Připojení vstupujícího vzduchu
 11. Nerezový třícestný ventil s dlouhým intervalem údržby
 

sušička ads odfuk

Technické informace:

- průtok 10 800 až 21 600 l/min při tlaku 7 bar
- standardní rosný bod -40 °C (volitelně též verze -70 °C)
- maximální pracovní tlak 11 a 14,5 bar
- rozsah pracovního tlaku 4-11 bar a 11-14,5 bar
- napětí 230 V AC 50/60 H z

 

Kontrola rosného bodu – CD

Jak snížit spotřebu?

řízení sušičky cd

Elektronické řízení CD – kontrola rosného bodu prodlužuje sušící fázi v cyklu sušení pomocí měření tlaku a rosného bodu (PDP) stlačeného vzduchu na výstupu ze sušičky a přepínáním věží pouze v okamžiku, kdy je pohlcovač vlhkosti v aktivní věži saturován. Regenerační část
cyklu přitom zůstává fixovaná.

Po většinu času běží kompresor a sušička na méně než 100 % výkonu, což znamená značné prodloužení sušícího času a redukci spotřeby čistícího vzduchu.

Typicky jsou vyšší náklady do tohoto systému řízení sušičky navráceny uživateli v horizontu několika měsíců provozu.

 

Kvalitní vzduch se sušičkami ADS

sušička ads kvalita

Na základě zkušeností doporučujeme sušičky ADS zejména pro následující technické aplikace:

 • chemický a farmaceutický průmysl
 • petrochemický průmysl
 • potravinářství
 • transport hygroskopických materiálů
 • kvalitní lakování
 • textilní výroba
 • polovodiče
 • tlakování kabelů
 • pivovary, výroba nápojů
 • aplikace při nízkých teplotách
 

 

Máte zájem o nezávaznou poptávku?

Vyplňte Vaše kontaktní údaje, popište o jakou službu máte zájem a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Zavřít