PL kompresory logoPL KOMPRESORY

 

KONTAKT

PLUSS KOMPRESORY S.R.O.
Hlavní 42
28575 Žehušice
IČO: 01545663


+420 732 677 556
PETRIK@PLKOMPRESORY.CZ
WWW.PLKOMPRESORY.CZ

KONDENZAČNÍ SUŠIČKY

KONDENZAČNÍ SUŠIČKY

Kondenzační sušičky  

Proč použít sušičku?

Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v potrubních rozvodech a systémech ve formě kondenzátu a/nebo vodní páry.

Zatímco kondenzát lze snadno separovat a odpouštět, vlhkost ve formě vodní páry je vedena společně se stlačeným vzduchem až k technologiím. Jakmile se vzduch na cestě ke spotřebičům ochladí, část vlhkosti obsažené ve stlačeném vzduchu zkondenzuje a může způsobit vážná poškození potrubních rozvodů, strojů připojených na vzduch a podepíše se i na kvalitě výrobků.

Příklad: mějme okolní vzduch vstupující do kompresoru s teplotou +20 °C a s relativní vlhkostí 70 % s tím, že do kompresoru vstupuje 10 Nm3/min. Při stlačování na tlak 8 bar (g) a zchlazení na výstupní teplotu je v kompresoru separováno 5,1 litru kondenzátu za hodinu (1).

 


Výhody při použití sušičky

Levnější rozvod vzduchu - potrubí může být instalováno bez svodů k odpouštěcím bodům, bez separátorů a odpouštěcích ventilů. Svody mohou být pomocí "T" odboček svedeny přímo dolů.

Nižší náklady na údržbu
- na potrubí není nutné čistit separátory a věnovat se odpouštěcím ventilům a ušetříte na čase stráveném údržbou
- pro stroje a pneumatické nářadí platí, že absence kondenzátu eliminuje hlavní příčinu výpadku ve výrobě.

Delší životnost - pro pneumatické vybavení. Použití suchého vzduchu garantuje rovněž spolehlivost a výkon po dlouhou dobu.

Vyšší produktivita - díky výrazně nižším odstávkám v důsledku závad na výrobním zařízení

Vyšší kvalita finálních výrobků - u výrobků, kde je stlačený vzduch v kontaktu s výrobkem a mohl by jej kontaminovat

Úspora energie - díky snížení tlakového spádu.

Zvýšení zisku a firemního image

Toto jsou hlavní důvody proč vedoucí údržby, výrobní manažeři a specialisté na stlačený vzduch vybavují své systémy sušičkami.


 


Kvalita

Firma  patří mezi světově známé výrobce sušiček a je jediným současným výrobcem kompresorů a sušiček, který oba výrobky nejen vyrábí ve svém závodě, ale rovněž i konstruuje.

 

- Vysoká spolehlivost je dosažená dlouhým vývojem sušiček.
- Prvotřídní komponenty, jež byly testovány pod nejtěžšími provozními podmínkami.
- Konstantní úroveň rosného bodu za všech podmínek
- Automatický provoz

 

Instalace

Unikátní nízká hmotnost a kompaktní design činí sušičky snadnými pro manipulaci. Instalace sušičky je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální vybavení ani znalosti a je jedno, jestli ji použijete v nové nebo již stávající kompresorovně.


Vše co je nutné je pouze připojit ji k elektrickému proudu a vedení stlačeného vzduchu a sušička je připravena k použití. Nezapomeňte ale, že instalace je opravdu kompletní pouze tehdy, když použijete současně i filtry.

 

 

Údržba

Roky zkušeností, kvalitní díly jež používáme, rozměry stroje, jednoduchý design a efektivní řídící systém dělají sušičky bezpečnými a spolehlivými po celou dobu používání.

Všechny sušičky byly navrženy s ohledem na jejich provoz a výkon a před uvedením na trhbbyly několik let testovány.

Kondenzační sušičky nabízené firmou jsou zařízeními, které:
- požadují minimální údržbu a mají dlouhé intervaly případných oprav
- mají málo komponent náchylných k poškození


Úspory

Značné úspory energie díky nízkému tlakovému spádu v systému.

Žádné plýtvání stlačeným vzduchem díky automatickému odpouštěcímu ventilu.

Čistější stlačený vzduch, čisté potrubní vedení a žádné úniky.

Vysoká spolehlivost a životnost.

Méně častá a snadnější údržba díky spolehlivosti všech částí a jednoduchému přístupu ke všem dílům.

Bezpečný a spolehlivý provoz


 

Inteligentní automatické odpouštění kondenzátu

Výhody:
- vypouští pouze vodu a NE stlačený vzduch = úspory energie
- bez hluku, akusticky impaktní = šetrný k pracovnímu prostředí

 

 

Ochrana životního prostředí

- Žádné CFC = bez vlivu na ozonovou vrstvu
- Ekologické díky chladivu R134a - R404 A
- V souladu s normami EU
- Teplotní izolace s garancí vysoké efektivity
- Inteligentní vypouštění kondenzátu

 

 

Máte zájem o nezávaznou poptávku?

Vyplňte Vaše kontaktní údaje, popište o jakou službu máte zájem a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Zavřít